Skip to main content Skip to search

ДДС

счетоводство по ДДС

В България, ЕС или извън него

Данъкът носи основните приходи за бюджета в България, както и в страните от ЕС. Във връзка с това могат да  възникнат много въпроси относно този закон и как компанията ви да действа при различни ситуации, в страната, ЕС или при сделки извън съюза.

Цялата сложна данъчна материя изисква от счетоводните специалисти сериозно познаване на материята и богата практика с различни компании, в различни индустрии.

Ние може да ви помогнем в областта на:

  • Регистрация по ЗДДС
  • Дерегистрация по ЗДДС
  • Възстановяване на ДДС от ЕС
  • Защита при ревизии и проверки
  • Завеждане и предаване на месечни ДДС регистри и декларации
  • Представителство чрез електронен подпис

Както и да ви консултираме по всички въпроси свързани с данъчното законодателство и въпросите свързани с него.

Често задавани въпроси