Skip to main content Skip to search

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

счетоводни услуги

Ефективност и сигурност

Независимо от своята големина, всяка компания има нужда от стабилност и сигурност в своите счетоводство и финанси, за да може спокойно да осъществява присъщата си дейност. Ние обхващаме всички счетоводни процеси и осигуряваме на нашите клиенти ефективна и сигурна услуга, която прави счетоводните процеси прозрачни, а данъчните взаимоотношения с държавата – сигурни.

Наши клиенти са компании, действащи в различни индустрии и с различна големина и всички те получават една и съща висококачествена и професионална услуга.

 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан
 • Изработване на счетоводна политика
 • Месечно завеждане на счетоводни регистри
 • Водене на склад – стоки, материали
 • Амортизационен план на дълготрайни активи
 • Наблюдение на паричния поток – контрагенти и разчети с бюджета
 • Инвентаризация
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на годишни финансови отчети съгласно Международните и Националните счетоводни стандарти
 • Отчитане на проекти и програми при юридически лица с нестопанска цел
 • Изготвяне на месечни и годишни отчети за Националния статистически институт

За да успеем да уточним най-добре нуждите на Вашата компания, можете да ни се обадите за среща или да ползвате някой от инструментите на сайта ни (оферта, запитване), чрез които ще разберем как и в каква област можем да Ви бъдем полезни. Това ще ни помогне и да прецизираме и изготвим за вас оферта за абонаментно обслужване, която е съобразена със спецификите на вашата работа, организационно обслужване, обем на необходимите дейности и т.н. детайли, за да получите прецизна и ефективна цена.

Често задавани въпроси