Skip to main content Skip to search

Услуги

счетоводни услуги

Счетоводни услуги

Независимо от своята големина, всяка компания има нужда от стабилност и сигурност в своите счетоводство и финанси, за да може спокойно да осъществява присъщата си дейност. Ние обхващаме всички счетоводни процеси и осигуряваме на нашите клиенти ефективна и сигурна услуга.

Научете повече
счетоводство по ДДС

Счетоводство по ДДС

Данъкът носи основните приходи за бюджета в България, както и в страните от ЕС. Във връзка с това могат да  възникнат много въпроси относно този закон и как компанията ви да действа при различни ситуации, в страната, ЕС или при сделки извън съюза.

Научете повече
Услуги по ТРЗ

Услуги по ТРЗ

Можете да сте сигурни и спокойни при проверки и ревизии на НАП и НОИ, при взаимоотношенията Ви със Службата по трудова медицина или при проверки от Инспекцията по труда.

Научете повече
Административни услуги

Административни услуги

Административните услуги включват множество дейности, които отнемат време на Вас или Вашия персонал. Ние осигуряваме и Ви предоставяме тези задължения, за да имате време за бизнеса си или за други дейности, подсигуряващи Вашата компания.

Научете повече
финансов одит

Финансов одит

Финансовият одит ви доставя цялата необходима информация относно състоянието на Вашата компания, по цял ред от показатели. Той може да се изисква по закон или да е незадължителен, но и в двата случая е полезен и важен за всяка компания.

Научете повече
международен репорт

Международен репорт

Много компании-майки или групи изискват счетоводни и финансови отчети, в много различни и специфични стандарти и форми. Ние сме специалисти в тази дейност и работим с много компании в страната и ЕС по оказване на услуги в тази сфера.

Научете повече
други консултации

Други консултации

Във всяка компания възникват счетоводни казуси и въпроси, които са много специфични и в много случаи и важни за бизнеса. Счетоводната ни къща е на Ваше разположение, за да ни разкажете Вашите проблеми и да се опитаме да ги решим заедно.

Научете повече