Skip to main content Skip to search

Услуги по ТРЗ

Услуги по ТРЗ

Услуги по ТРЗ

Администрираме Вашият персонал

Задълженията на компаниите по администриране на персонала са много:

 • Администриране на служители – Назначаване, Освобождаване
 • Поддържане на досиета, вкл. длъжностни характеристики
 • Изготвяне на трудови и граждански договори
 • Изготвяне на ведомости и фишове за заплати
 • Изготвяне и банкиране на платежни нареждания за осигуровки и данък общ доход
 • Подаване на декларации за внесените осигуровки и данък общ доход
 • Обработване на болнични листове
 • Попълване на трудови книжки
 • Представителство чрез електронен подпис
 • Защита при проверки и ревизии пред НАП и НОИ
 • Изготвяне на графици за ползване на отпуски
 • Съдействие при сключване на договор със Служба по трудова медицина
 • Съдействие при проверки от Инспекцията по труда

Всички тези дейности изискват от компаниите голяма документация и стриктно спазване на правила, процедури и срокове. Ние поемаме цялата грижа по тази дейност, за да имате време ефективно да се занимавате с Вашия бизнес.

Често задавани въпроси