Skip to main content Skip to search

Международен репорт

Международен репорт

международен репорт

Корпоративни изисквания и стандарти

Много компании-майки или групи изискват счетоводни и финансови отчети, в много различни и специфични стандарти и форми. Ние сме специалисти в тази дейност и работим с много компании в страната и ЕС по оказване на услуги в тази сфера. Това изисква от нас гъвкавост, бързина на реакцията и постигане на всички изиквания на клиента.

  • Изготвяне на вътрешнофирмени отчети и справки във формат, зададен от майката/групата
  • Комуникация с контролинг отдели на международни клиенти

Ако имате необходимост от консултация или разяснение в тази област можете да се свържете с нас, за да уточнив възможностите да работим заедно по тези задачи. Това изисква определен подготвителен период за уточнения на всички Ваши изисквания, така че имайте това предвид при планиране на времето за старт на дейностите.

Често задавани въпроси