15 декември е срокът, в който можете да внесете последната месечна/тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2017 година. Тук компаниите могат да направят корекция на декларираните авансови вноски за 2017, за да не внасят ненужно данък или лихви при някои несъответствия на вноските.

Често срещано явление в практиката е прогнозираните авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО да се оказват по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък. Това води до начисляване на лихви от НАП, до възстановяване на данък и всичко това може да бъде съпроводено с данъчни ревизии или проверки. Затова бъдете внимателни и коментирайте с вашия счетоводител ситуацията.