15 декември е срокът, в който можете да внесете последната месечна/тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2017 година. Тук компаниите могат да направят корекция на декларираните авансови вноски за 2017, за да не внасят ненужно данък или лихви при…