Skip to main content Skip to search

Новини

Окончателно начисляване на ДДС при аванс, получен преди регистрация по ЗДДС

Какво трябва да знаем, при окончателното начисляване на ДДС при аванс, получен преди регистрацията на компанията по ЗДДС? Фактическа обстановка: Юридическо лице (нерегистрирано по ЗДДС) – Изпълнител,  сключва Договор за    провеждане на   професионално обучение на кадри с фирма  Възложител ,…

Прочетете още
недвижим имот

Наем на недвижим имот в полза на чуждестранно лице установено извън ЕС

Настоящата разработка, се базира пряко на случай от Нашата практика. Наш клиент (юридическо лице), наема апартамент от физическо лице, което има български ЕГН и български документ за самоличност, представлявано от пълномощник. На пръв поглед случая изглежда  рутинен и по позната…

Прочетете още
ДДС данък

Еднолично дружество или свободна професия. Част 3 – ДДС регистрация.

Как стои въпросът с ДДС регистрацията?  При достигане на облагаем оборот от 50 000,00 лева за 12 месеца и в двата случая стои задължение за ДДС регистрация. Законът по ДДС не разграничава лицата на физически и юридически. Достигнете ли този оборот,…

Прочетете още
свободна професия

Еднолично дружество или свободна професия. Част 2 – Свободна професия.

Дейност като свободна професия. Лицата, предпочели този вариант трябва да се регистрират като специалист на свободна практира /или още фриленсър/ като подадат заявление към регистър Булстат към Агенция по вписванията. След успешна регистрация те получават единен идентификационен код /ЕИК/, който…

Прочетете още
еднолично дружество

Еднолично дружество или свободна професия. Част 1 – ЕООД.

Упражняващите свободна професия преди да стартират дейност обичайно застават пред дилема : да работят през еднолично дружество (ЕООД) или да работят като лице, упражняващо свободна професия. Тази статия има за цел да даде данъчни насоки на колебаещите се при вземането…

Прочетете още
данък и осигуряване 2021

Промените в данъците и осигуряването през 2021 година. Част Втора.

Продължаваме темата за промените в данъците и осигуряването от Част Първа. Авансови вноски за данък печалба Заради удължените срокове за годишното приключване се правят промени в режима на авансовите вноски от корпоративния данък, познат още като данък печалба. Авансовите вноски…

Прочетете още
данъци и осигуровки 2021

Промени в данъци и осигуряване през 2021 година. Част Първа.

В края на 2020 година бяха приети редица промени в данъчното законодателство и осигуряването, част от които важат и за старата година. Ние се постарахме да съберем най-съществените от тях, така че информацията да бъде поднесена ясно и структурирано за…

Прочетете още
Фактура

Нейно величество „Фактурата“

Значение на фактурата: Главният носител на информация за приходите и разходите във фирмата е фактурата. Чрез нея се документират основните операции между стопанските субекти. Фактурата е първичен счетоводен документ, с който доставчик (продавач) документира продажба на стоки, продукти и/или услуги…

Прочетете още
ДоходНаем

Облагане на доходите от наем

Мария Мирчева, Управител и Главен Счетоводител, Мирчев Акаунтинг   Когато получаваме доходи от наем на движимо или недвижимо имущество (кола, апартамент и т.н.) , държавата търси да събере данък от тях. Облагането на доходите от наем се третира в ЗДДФЛ…

Прочетете още

Представителните разходи във фирмата или яли, пили и се веселили

Често се случва да организираме работни срещи с настоящи и потенциални клиенти, или доставчици, да потърсим нови партньори. При тези срещи плащаме разходи за храна, напитки, кетъринг, подаръци.  Всичко това правим в рамките на дейността си, като се стремим към…

Прочетете още