Skip to main content Skip to search

Posts by webtech

Регистрация на фирма

При регистрация на фирма в ТР ще може да се заявява и регистрация по ЗДДС

От 01.01.2019 г. при първоначално заявяване за вписване пред Агенцията по вписванията фирмите ще могат едновременно с това да упражнят и правото си за доброволна регистрация по ЗДДС. Регистрацията по ЗДДС в този случай се извършва по облекчена административна процедура,…

Прочетете още
НАП удостоверения

Електроннни удостоверения за липса на задължения към НАП, Митници и общините

С изменения и допълнения в ДОПК, се прецизира разпоредбата на чл. 87, ал. 11 от ДОПК. За целите на комплексното административно обслужване от 01.01.2018 г. освен НАП, но и Агенция „Митници“ и общините също ще предоставят служебно по електронен път…

Прочетете още
плащане в брой

Таванът на плащанията остава същият

Максималният размер на плащанията в брой остава до 10 000 лева. Това решиха депутатите, като приеха на второ четене промени в Закона за данък върху добавената стойност. Със 101 гласа „за“, 52 „против“ и 9 въздържали се народните представители отхвърлиха…

Прочетете още
Корпоративен данък

Авансови вноски по корпоративен данък 2017

15 декември е срокът, в който можете да внесете последната месечна/тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2017 година. Тук компаниите могат да направят корекция на декларираните авансови вноски за 2017, за да не внасят ненужно данък или лихви при…

Прочетете още