Skip to main content Skip to search

Posts by Miroslav Mirchev

Окончателно начисляване на ДДС при аванс, получен преди регистрация по ЗДДС

Какво трябва да знаем, при окончателното начисляване на ДДС при аванс, получен преди регистрацията на компанията по ЗДДС? Фактическа обстановка: Юридическо лице (нерегистрирано по ЗДДС) – Изпълнител,  сключва Договор за    провеждане на   професионално обучение на кадри с фирма  Възложител ,…

Прочетете още
държавен бюджет

Проекто-бюджет 2020, какво ни очаква?

С  Решение №  631 от 31 октомври 2019 г., Министерският съвет одобри  проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. Нека се спрем на основните акценти касаещи…

Прочетете още
Мирослав Мирчер

Разходи на собственик или съдружник в търговско дружество

Много често  срещана практика е разходи от личен характер на собственик или съдружник  на дружество, в повечето случаи същият е и управител,  да се разплащат през  карти, банкови сметки, или в брой,  за сметка на фирмата. Това , което ясно…

Прочетете още