Повечето експертни  консултации, в това число и счетоводните се основават на едно основно понятие – доверието. Всичко друго може да се включи в това понятие. Когато избирате консултант по определен въпрос вие първо искате да имате доверие в него и второ – да работите дългосрочно, развивайки своите отношения в полза на бизнеса си.

Напоследък, в практиката ни, започнахме да получаваме увеличено количество запитвания от потенциални клиенти, които са имали проблеми в работата си със счетоводни кантори/къщи или просто счетоводители на свободна практика и затова решихме да обобщим няколко неща от опита си, за да улесним компаниите в техния избор на счетоводител.

В какво трябва да е компетентен счетоводителят Ви?

Нека да видим първо, какво ще искате от счетоводителя си:

  • Администриране на ДДС
  • Обработка на заплати
  • Месечни справки за разчети с клиенти/ доставчици и НАП
  • Месечно счетоводство и финансов резултат
  • Финансови отчети, изготвяни за банки и партньори
  • Годишно приключване
  • Данъчни консултации
  • Бизнес съвети
  • Достъп до и комуникация с юристи и други консултанти при необходимост

Тези услуги покриват 90% от дейността на счетоводителя Ви и са  най-често срещаните в живота на вашата компания, така че, когато говорите с потенциалните кандидати за Ваш счетоводител трябва да се опитате да разберете опита му в тези области (независимо дали това е физическо лице или счетоводна къща).

 

Основни качества на счетоводителя Ви

Комуникацията с държавните структури и особено тези, които касаят пари, документи и законови изисквания и срокове  са много отговорно дело, затова и добрите качества на счетоводителите са:

Прецизност, отговорност и пунктуалност. В счетоводното обслужване това е задължително и ви гарантира спокойните и стриктни отношения с държавата и нейните институции.

Умение за комуникация с НАП и други институции. Вашият счетоводител трябва да умее да общува с държавните институции и да решава възникналите въпроси и казуси.

Информираност и заинтересованост. Добрият счетоводител инвестира много време и е в течение  на всички нормативни актове  и тенденции в данъчното законодателство и практиката на НАП, като това му помага да обслужва отлично Вашата компания.

Индивидуална грижа и отношение. От изключително значение е, Вашият счетоводител да Ви дава консултации, които да допринасят за растежа на Вашия бизнес. Като например: утвърдени практики, които ще спомогнат за отличното представяне на компанията пред кредитори,  партньори и финансиращи институции; ефективни методи за намаляване на разходите; законни способи за редуциране на данъчната и осигурителната тежест; счетоводна отчетност и справки, съобразени с фирмените нужди от информация; предвидим финансов резултат и планиране на разходите за данъци и осигуровки.

Комуникация със счетоводителя Ви

Счетоводителят Ви е Ваш партньор в бизнеса и от него зависи много, но и Вие имате ред задължения и отговорности това партньорство да върви гладко и безпроблемно:

 

Навременно предоставяне на всички документи, които касаят счетоводството. За да може счетоводителят Ви да работи нормално и в срок, същото трябва да правите и Вие.

 Пълна информация за нещата, които касаят счетоводството на компанията. Няма да Ви отнеме много време, ако търсите счетоводителя си по различни проблеми, които биха касаели счетоводството на компанията и го ползвате по предназначение – като консултант, а не като служител, който да поставяте пред свършен факт. Това също е възможно, но не е достатъчно полезно за Вас.

Доверие. Имайте повече доверие в консултантите, които ползвате, каквито и да са те. Счетоводството е отговорно за Вашите пари, за добрите Ви отношения с държавните институции и бизнес партньорите, затова мнението, което изказва е важно да бъде премислено, коментирано и в крайна сметка взето под внимание.

 

Как да намерим счетоводител?

Изборът на консултант  във важна област като счетоводството е труден и  поради факта, че на пазара има много компании и физически лица, които предлагат подобни услуги. Това е случаят, в който огромното предлагане може реално да Ви затрудни. Трябва да прецените относно компетентност, възможности и опит в сфера, в която Вие самите нямате или имате ограничен опит.

Все пак Ви съветваме да поискате препоръки от приятели и партньори, да разгледате различни уебсайтове, да си изясните точно какво ще Ви е необходимо от счетоводната кантора, да проведете няколко разговора с избраните кандидати (или поне повече от един), в които да се опитате да разберете, дали те могат да предложат  гореизброените неща. Не се притеснявайте директно да питате за опита на счетоводителя, за компаниите, които са клиенти на счетоводната къща, поискайте ценова информация, поинтересувайте се относно начина на работа и комуникацията с клиентите , както и  други детайли, които биха Ви ориентирали в избора.

 

Заключение

В съвременния свят на забързано и разнообразно предлагане на различни услуги, изборът на консултант не е лесен, но по един или друг начин Вие трябва да го направите.  Трябва да изберете компания или личност, която ще е отговорна и ангажирана със задачите на Вашия бизнес. Персоналното отношение и внимание и професионалната компетентност са нещата, които ще Ви ориентират да направите не просто правилен, а полезен избор.