Много клиенти наемат счетоводител, като прехвърлят отговорността за всичко в тази сфера на него и това не е необичайно. Но има и много хора, които въпреки доверието в своя счетоводител се интересуват от промените, които се случват в законодателството на страната, защото това има отражение върху техния бизнес.

Нека да видим някои от по-важните промени в законите през 2018:

Промени в разпоредбите за регистрация  по ЗДДС:

Съкращаване от 14-дневен на 7-дневен на срока за подаване на заявление, в случаите на възникване на основание за регистрация по закона. Данъчно задължените лица  трябва да следят облагаемият си оборот за дванадесет месеца  и да подадат заявление за регистрация по ДДС в 7-дневен срок от края на месеца, в който са  достигнали облагаем оборот от 50 000 лв. Когато обаче оборотът е постигнат в рамките на два последователни месеца, тогава срокът за подаване на заявление е 7 дни от датата на достигане на оборота, а на от края на месеца, в който са го достигнали.

Заявената цел на НАП е да се противодейства на лица, които избягват регистрацията по ДДС.

Данъчните декларации на юридическите лица – по електронен път:

От началото на годината  всички данъчни декларации се подават вече само по електронен път, чрез електронен подпис. Съответно отпада и отстъпката за подаване на декларация по електронен път. Досега можехме да спестим малко пари от това, но тази отстъпка остава в миналото. За гражданите отстъпката от 5% при подаване на декларация онлайн остава, но срокът за това беше съкратен и изтече на 31 януари, така че ако не сте успели дотогава, то вече сте пропуснали възможността.

Годишни отчети за предприятията без дейност през 2017 година:

Въведени са облекчения при подаването на годишни финансови отчети за предприятия, които не са осъществявали дейност през 2017 година. Досега в понятието „без дейност“ се побираха много малко на брой стопански субекти и така на практика всички трябваше да попълват макар и нулеви, т.е. без стойност в хиляди лева финансови отчети в НСИ. С промените от началото на тази година предприятия без дейност са и такива предприятия, които през годината е трябвало да плащат банкови такси за поддръжка на разплащателната си сметка, да заплатят на счетоводител за подаване на финансов отчет за предходната година, да заплатят такса при публикуване на финансовия си отчет в Търговски регистър.

Облекченията при подаване на отчетите за неактивните предприятия се свеждат до два ангажимента:

  1. Подаване на декларация в НСИ за неактивност
  2. Подаване на декларация при Търговски регистър за неактивност

Промени, касаещи осигуряването на лицата в един ред:

  • Увеличава се месечния размер на минималната заплата за страната (МРЗ) от 460 лв. на 510 лв.
  • Запазва се максималния месечен размер на осигурителния доход от 2600 лв.
  • За дните на лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 510 лв. (промяна).
  • Увеличава се минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 на 350 лв.
  • Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица се променя на 510 лв. Отпада диференцираният минимален месечен размер на осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход.

Това не са всички промени, но тук събрахме по-интересните и по-важни от тях. Ако ви тревожи даден счетоводен проблем или казус, можете да ни потърсите за консултация. В областта на счетоводството  материята е сложна и съветът ни е да подхождате внимателно и отговорно.