Как стои въпросът с ДДС регистрацията?

 При достигане на облагаем оборот от 50 000,00 лева за 12 месеца и в двата случая стои задължение за ДДС регистрация. Законът по ДДС не разграничава лицата на физически и юридически. Достигнете ли този оборот, независимо дали чрез фирма или в качеството на свободна професия, сте длъжни да направите постъпки за ДДС регистрация.

Да не пропуснем също, че независимо от размера на облагаемия оборот и независимо как сте избрали да работите, подлежите на специална и задължителна ДДС регистрация, когато:

  • Доставяте услуги на данъчно задължени лица, установени в Европейския съюз;
  • Получавате услуги от данъчно задължени лица без значение къде са установени.

 

Трябва ли да си купя касов апарат?

 Лицата, управняващи свободна професия могат да получават приходи в брой, без да е необходимо да закупуват касов апарат. Докато фирмите, получаващи приходи в брой са задължени да закупят касов апарат и да извършват дейностите по неговото обслужване – нулиране при оборот, месечно и годишно приключване, заплащане на абонамент на сервизна фирма и т.н.

 

Мога ли да наемам хора, които да работят за мен?

Можете да наемате хора и при двата метода на работа. Свободните професии, макар и физически лица също могат да са работодател и възложител по договори.

 

Кой вариант на работа да избера?

Тъй като и при двата метода на работа има позитиви и негативи, ще съпоставим информацията в следната таблица:

 

ДаденостЕООДСвоб.професия
1.Отчетност пред държаватадада
2.РазходиДокументално обосновани без ограничение за техния размерНормативно признати разходи в процент от приходите
3.Корпоративен данък – 10%дане
4.Данък върху доходите на физическите лица – 10%да, само когато си изплащате личен трудда
5.Данък дивидент – 5%дане
6.Авансови осигуровкидада
7.Изравнителни осигуровкинеда
8.Кога се внася данъкгодишно и тримесечно, само за приходи над 300 000,00 леватримесечно
9.ДДС регистрация  при изпълнение на критериидада
10.Касов апарат при продажби в бройдане
11.Доказан доход за физическото лицеСамо от възнаграждения за личен труд и от изплатен дивидентда

 

В заключение препоръката на Счетоводна кантора Мирчев Акаунтинг е да се консултирате със счетоводител или данъчен консултант преди да направите избор за метода на работа. С него ще можете да коментирате всички аспекти на вашата дейност. Той също би ви помогнал с конкретни изчисления , какви ще са вашите разходи при единия метод на работа и при другия метод.  Това ще направи избора ви информиран и ще ви подготви за бъдещите  задължения на предприемач към закона.

Предишните статии от поредицата можете да прочетете тук и тук.

Мария Мирчева,
Управител и Главен Счетоводител,
Мирчев Акаунтинг