В края на 2020 година бяха приети редица промени в данъчното законодателство и осигуряването, част от които важат и за старата година. Ние се постарахме да съберем най-съществените от тях, така че информацията да бъде поднесена ясно и структурирано за читателите.

Ето и промените:

Заплати, осигуровки и обезщетения:

Новата минимална работна заплата за страната от 01.01.2021 година е 650,00 лева спрямо 610,00 лева за 2020 година. Увеличава се и минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, както и минималният осигурителен праг за наетите лица по трудови договори на 650,00 лева.

Обвързано с този минимален осигуритен доход, за лицата в:

  • Неплатен отпуск се дължи здравна осигуровка върху 325,00 лева
  • Отпуск по болест, бременност и раждане и отглеждане на малко дете се дължи здравна осигуровка от работодателя върху 650,00 лева.

Безработните, които сами правят здравни вноски за себе си, също ще изчисляват вноската върху половината от 650,00 лева или 325,00 лева.

Променят се вноските за фонд Трудова злополука и професионална болест /ТЗПБ/ по видове икономически дейности, които работодателите правят за своите работници и служители.

Минималната пенсия се увеличава до 300,00 лева , а максималната става 1440,00 лева.

Пенсионерите ще продължат да получават надбавка от 50,00 лева за месеците януари, февруари и март 2021 година.

Минималното дневно обезщетение за безработица става 12,00 лева спрямо доскорошните 9,00 лева.

През 2021 година за осигурителен стаж ще се зачитат 60 работни дни неплатен отпуск.

Запазват се :

  • Размерите и разпределението на осигурителните и здравните вноски между работодател и служител
  • Максималният месечен размер на осигурителния доход – 3000,00 лева
  • Минималният месечен размер на осигурителния доход за земеделските стопани и тютюнопроизводители на 420,00 лева
  • За трета поредна година обезщетението за отглеждане на малко дете до 2 години остава 380,00 лева
Данъчни облекчения за деца

Значително се увеличават за 2021 г. размерите на данъчните облекчения за деца. От облагаемия доход ще се приспадат както следва:

– 4500 лв. за едно дете;
– 9000 лв. за две;
– 13500 лв. за три и повече деца;
– за дете с увреждания – 9000 лв.

Така максималната отстъпка за едно дете може да бъде 450,00 лева, за две деца – 900,00 лева, за три и повече – 1350,00 лева, а за дете с увреждане – 900,00 лева

Понастоящем тези размери са:

– 200 лв. за едно дете;
– 400 лв. за две;
– 600 лв. за три и повече деца;
– за дете с увреждания – 2000 лв.

Или в момента родителите получават отстъпка в данъка за едно дете – 20,00 лева, за две деца – 40,00 лева, за три и повече – 60,00 лева и за дете с увреждане – 200,00 лева

Важно: Новите размери на облекченията за деца се прилагат само за доходи, реализирани през 2021 г, т.е ще се ползват чрез работодателя в края на 2021 или  през 2022 година чрез подаване на годишна данъчна декларация.

Храни и ДДС

 Считано от 01.12.2020 година се прилага ставка за ДДС от 9% за доставки на храна по домовете, както и за храната, взимана за вкъщи от заведенията.

Срокове за подаване на декларации и внасяне на данъци

Една дългоочаквана промяна от счетоводната общност е удължаването на сроковете за подаване на годишните данъчни декларации на предприятията, в това число едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани. Срокът се премества от 31ви март на 30ти юни. В същия срок се внасят и дълимите данъци.Въвежда се начало на данъчната кампания от 1ви март по подобие на началото на данъчната кампания при физическите лица, които не могат да подават данъчните си декларации по-рано от 10ти януари.

Удължава се и срокът за публикуването на годишните финасови отчети пред Търговски регистър до 30ти септември.

Предприятията, които не са извършвали дейност през отчетната година ще имат възможност да подават своите декларации за неактивност до 30ти юни на следващата година.

Новите удължени срокове ще важат за годишното приключване и на 2020 година.

Физическите лица, желаещи да ползват отстъпка от данъка, ще трябва да подадат декларацията си по електронен път и да внесат дължимия данък до 31ви март. Отстъпката е 5% от данъка, но не повече от 500,00 лева, при положение, че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията.

Следва продължение.

 

Мария Мирчева,

Управител и Главен Счетоводител,

Мирчев Акаунтинг